logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

Kolory na stronie WWW

Każda przeglądarka stron WWW pozwala uzyskać na ekranie jednocześnie 256 różnych kolorów, jednak tylko 216 z nich poprawnie wyświetlają wszystkie przeglądarki internetowe. Używając "bezpiecznego" zestawu barw masz pewność, że kolor zostanie pokazany tak samo w każdym systemie operacyjnym (paleta 256 kolorów w systemie Windows nie odpowiada tym samym kolorom systemowym w komputerze Macintosh). Jeżeli użyjesz większej ilości kolorów, mogą one zostać zamienione do podobnych kolorów z podstawowego zestawu barw, czyli wspomnianych, bezpiecznych 216 kolorów.

Dowolny kolor składa się z trzech barw podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej (red, green, blue - czyli RGB). Do dyspozycji mamy 256 odcieni każdego z tych kolorów i poprzez ich mieszanie otrzymujemy dowolny inny kolor.

Kolor RGB zapisywany jest w postaci #RRGGBB, gdzie RR to zapisany szesnastkowo (heksadecymalnie) kolor czerwony (red), GG to kolor zielony (green), a BB to kolor niebieski (blue). Oznacza to, że każdy kolor może przyjmować wartości od 00 do FF. W stylach CSS pojawia się jeszcze zapis dziesiętny koloru RGB w postaci rgb(RR,GG,BB), gdzie każda składowa może przyjmować wartości od 0 do 255. Bezpieczne kolory operują wielokrotnością liczby 33 w systemie szesnastkowym (00, 33, 66, 99, CC, FF) i 51 w systemie dziesiętnym (0, 51, 102, 153, 204, 255).

Można też używać nazw kolorów. Podstawowe 16 określeń pochodzi od nazw kolorów, które można było uzyskać na komputerach z kartą graficzną VGA (komputery pokazywały kiedyś tylko 16 kolorów): white (kolor biały - #FFFFFF), black (kolor czarny - #000000), green, blue, fuchsia, yellow, lime, olive, purple, teal, silver, red, navy, maroon, gray, aqua.

Ostatecznie zwiększono jednak liczbę dostępnych nazw kolorów do 140. Tabela na końcu tekstu prezentuje wszystkie dostępne nazwy. Należy jednak pamiętać, że nie w pełni odpowiadają one bezpiecznej palecie, np. zapis szesnastkowy koloru maroon to #800000 (nie ma takiego w tablicy bezpiecznych kolorów!).

Można nie zwracać uwagi na tą różnicę jeśli umieszczamy tylko zielony napis lub zieloną tabelę. Wtedy nawet lepiej jest stosować nazwy, bo nie trzeba zastanawiać się, jak zapisać kolor zielony za pomocą #RRGGBB. Informacja ta zaczyna nabierać znaczenia wyłącznie przy łączeniu bitmapy (GIF, JPEG) z kolorami na stronie WWW wprowadzonymi np. takimi instrukcjami:

color:#00ff66; - ustala kolor czcionki za pomocą stylu
background-color:#00ff66; - ustala kolor tła za pomocą stylu
<font color="#33ff22"> - ustala kolor czcionki
<tr bgcolor="blue"> - ustawia kolor rzędu komórek w tabeli
<td bgcolor="#cc9966"> - ustawia kolor komórki w tabeli
<body bgcolor="white"> - ustawia kolor tła strony

Grupa elementów wykorzystujących kolory:

BASEFONT, BODY, FONT, TABLE, TD, TH, TR
Grupa atrybutów wykorzystujących kolory:
alink, bgcolor, color, link, text, vlink

Grupa stylów wykorzystujących kolory:

active, background-color, border-bottom-color, border-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color, color, link, outline, visited

Obecnie nie zaleca się stosowania atrybutów HTML. Powinno się je zamieniać na style CSS. W stylach, w miejsce #RRGGBB można wpisać kolor w postaci szesnastkowej (np. #CCFFCC), nazwy angielskiej (np. maroon) lub wartości RGB - rgb(20,20,99). Oto odpowiedniki:

alink - A:active {color:#RRGGBB;}
bgcolor - background-color:#RRGGBB;
color - color:#RRGGBB;
link - A:link {color:#RRGGBB;}
text - color:#RRGGBB;
vlink - A:visited {color:#RRGGBB;}

Projektując wygląd strony, warto zwrócić uwagę na dobór kolorów. W Internecie dostępne są serwisy wspomagające dobieranie kolorów i projektowanie bezpiecznych zestawów barwnych dla tabel, linków, tekstu czy tła. Takie narzędzie znajdziesz w serwisie Web.Reporter.pl.

zestawienie 216 "bezpiecznych" kolorów (HEX/RGB)
#FF0000
255 0 0
#FF0033
255 0 51
#FF0066
255 0 102
#FF0099
255 0 153
#FF00CC
255 0 204
#FF00FF
255 0 155
#FF3300
255 51 0
#FF3333
255 51 51
#FF3366
255 51 102
#FF3399
255 51 153
#FF33CC
255 51 204
#FF33FF
255 51 255
#FF6600
255 102 0
#FF6633
255 102 51
#FF6666
255 102 102
#FF6699
255 102 153
#FF66CC
255 102 204
#FF66FF
255 102 255
#FF9900
255 153 0
#FF9933
255 153 51
#FF9966
255 153 102
#FF9999
255 153 153
#FF99CC
255 153 204
#FF99FF
255 153 255
#FFCC00
255 204 0
#FFCC33
255 204 51
#FFCC66
255 204 102
#FFCC99
255 204 153
#FFCCCC
255 204 204
#FFCCFF
255 204 255
#FFFF00
255 255 0
#FFFF33
255 255 51
#FFFF66
255 255 102
#FFFF99
255 255 153
#FFFFCC
255 255 204
#FFFFFF
255 255 255
#CC0000
204 0 0
#CC0033
204 0 51
#CC0066
204 0 102
#CC0099
204 0 153
#CC00CC
204 0 204
#CC00FF
204 0 255
#CC3300
204 51 0
#CC3333
204 51 51
#CC3366
204 51 102
#CC3399
204 51 153
#CC33CC
204 51 204
#CC33FF
204 51 255
#CC6600
204 102 0
#CC6633
204 102 51
#CC6666
204 102 102
#CC6699
204 102 153
#CC66CC
204 102 204
#CC66FF
204 102 255
#CC9900
204 153 0
#CC9933
204 153 0
#CC9966
204 153 102
#CC9999
204 153 153
#CC99CC
204 153 204
#CC99FF
204 153 255
#CCCC00
204 204 0
#CCCC33
204 204 51
#CCCC66
204 204 102
#CCCC99
204 204 153
#CCCCCC
204 204 204
#CCCCFF
204 204 255
#CCFF00
204 255 0
#CCFF33
204 255 51
#CCFF66
204 255 102
#CCFF99
204 255 153
#CCFFCC
204 255 204
#CCFFFF
204 255 255
#990000
153 0 0
#990033
153 0 51
#990066
153 0 102
#990099
153 0 153
#9900CC
153 0 204
#9900FF
153 0 255
#993300
153 51 0
#993333
153 51 51
#993366
153 51 102
#993399
153 51 153
#9933CC
153 51 204
#9933FF
153 51 255
#996600
153 102 0
#996633
153 102 51
#996666
153 102 102
#996699
153 102 153
#9966CC
153 102 204
#9966FF
153 102 255
#999900
153 153 0
#999933
153 153 51
#999966
153 153 102
#999999
153 153 153
#9999CC
153 153 204
#9999FF
153 153 255
#99CC00
153 204 0
#99CC33
153 204 51
#99CC66
153 204 102
#99CC99
153 204 153
#99CCCC
153 204 204
#99CCFF
153 204 255
#99FF00
153 255 0
#99FF33
153 255 51
#99FF66
153 255 102
#99FF99
153 255 153
#99FFCC
153 255 204
#99FFFF
153 255 255
#660000
102 0 0
#660033
102 0 51
#660066
102 0 102
#660099
102 0 153
#6600CC
102 0 204
#6600FF
102 0 255
#663300
102 51 0
#663333
102 51 51
#663366
102 51 102
#663399
102 51 153
#6633CC
102 51 204
#6633FF
102 51 255
#666600
102 102 0
#666633
102 102 51
#666666
102 102 102
#666699
102 102 153
#6666CC
102 102 204
#6666FF
102 102 255
#669900
102 153 0
#669933
102 153 51
#669966
102 153 102
#669999
102 153 153
#6699CC
102 153 204
#6699FF
102 153 255
#66CC00
102 204 0
#66CC33
102 204 51
#66CC66
102 204 102
#66CC99
102 204 153
#66CCCC
102 204 204
#66CCFF
102 204 255
#66FF00
102 255 0
#66FF33
102 255 51
#66FF66
102 255 102
#66FF99
102 255 153
#66FFCC
102 255 204
#66FFFF
102 255 255
#330000
51 0 0
#330033
51 0 51
#330066
51 0 102
#330099
51 0 153
#3300CC
51 0 204
#3300FF
51 0 255
#333300
51 51 0
#333333
51 51 51
#333366
51 51 102
#333399
51 51 153
#3333CC
51 51 204
#3333FF
51 51 255
#336600
51 102 0
#336633
51 102 51
#336666
51 102 102
#336699
51 102 153
#3366CC
51 102 204
#3366FF
51 102 255
#339900
51 153 0
#339933
51 153 51
#339966
51 153 102
#339999
51 153 153
#3399CC
51 153 204
#3399FF
51 153 255
#33CC00
51 204 0
#33CC33
51 204 51
#33CC66
51 204 102
#33CC99
51 204 153
#33CCCC
51 204 204
#33CCFF
51 204 255
#33FF00
51 255 0
#33FF33
51 255 51
#33FF66
51 255 102
#33FF99
51 255 153
#33FFCC
51 255 204
#33FFFF
51 255 255
#000000
0 0 0
#000033
0 0 51
#000066
0 0 102
#000099
0 0 153
#0000CC
0 0 204
#0000FF
0 0 255
#003300
0 51 0
#003333
0 51 51
#003366
0 51 102
#003399
0 51 153
#0033CC
0 51 204
#0033FF
0 51 255
#006600
0 102 0
#006633
0 102 51
#006666
0 102 102
#006699
0 102 153
#0066CC
0 102 204
#0066FF
0 102 255
#009900
0 153 0
#009933
0 153 51
#009966
0 153 102
#009999
0 153 153
#0099CC
0 153 204
#0099FF
0 153 255
#00CC00
0 204 0
#00CC33
0 204 51
#00CC66
0 204 102
#00CC99
0 204 153
#00CCCC
0 204 204
#00CCFF
0 204 255
#00FF00
0 255 0
#00FF33
0 255 51
#00FF66
0 255 102
#00FF99
0 255 153
#00FFCC
0 255 204
#00FFFF
0 255 255

zestawienie nazw kolorów (nie są to kolory "bezpieczne"):
(pogrubionych zostało 16 podstawowych nazw)
nazwa koloruHEXRGBkolor
AliceBlue#F0F8FFrgb(240,248,255) 
AntiqueWhite#FAEBD7rgb(250,235,215) 
Aqua#00FFFFrgb(0,255,255) 
Aquamarine#7FFFD4rgb(127,255,212) 
Azure#F0FFFFrgb(240,255,255) 
Beige#F5F5DCrgb(245,245,220) 
Bisque#FFE4C4rgb(255,228,196) 
Black#000000rgb(0,0,0) 
BlanchedAlmond#FFEBCDrgb(255,235,205) 
Blue#0000FFrgb(0,0,255) 
BlueViolet#8A2BE2rgb(138,43,226) 
Brown#A52A2Argb(165,42,42) 
Burlywood#DEB887rgb(222,184,135) 
CadetBlue#5F9EA0rgb(95,158,160) 
Chartreuse#7FFF00rgb(127,255,0) 
Chocolate#D2691Ergb(210,105,30) 
Coral#FF7F50rgb(255,127,80) 
CornflowerBlue#6495EDrgb(100,149,237) 
Cornsilk#FFF8DCrgb(255,248,220) 
Crimson#DC143Crgb(220,20,60) 
Cyan#00FFFFrgb(0,255,255) 
DarkBlue#00008Brgb(0,0,139) 
DarkCyan#008B8Brgb(0,139,139) 
DarkGoldenrod#B8860Brgb(184,134,11) 
DarkGray#A9A9A9rgb(169,169,169) 
DarkGreen#006400rgb(0,100,0) 
DarkKhaki#BDB76Brgb(189,183,107) 
DarkMagenta#8B008Brgb(139,0,139) 
DarkOliveGreen#556B2Frgb(85,107,47) 
DarkOrange#FF8C00rgb(255,140,0) 
DarkOrchid#9932CCrgb(153,50,204) 
DarkRed#8B0000rgb(139,0,0) 
DarkSalmon#E9967Argb(233,150,122) 
DarkSeaGreen#8FBC8Frgb(143,188,143) 
DarkSlateBlue#483D8Brgb(72,61,139) 
DarkSlateGray#2F4F4Frgb(47,79,79) 
DarkTurquoise#00CED1rgb(0,206,209) 
DarkViolet#9400D3rgb(148,0,211) 
DeepPink#FF1493rgb(255,20,147) 
DeepSkyBlue#00BFBFrgb(0,191,191) 
DimGrey#696969rgb(105,105,105) 
DodgerBlue#1E90FFrgb(30,144,255) 
Firebrick#B22222rgb(178,34,34) 
FloralWhite#FFFAF0rgb(255,250,240) 
ForestGreen#228B22rgb(34,139,34) 
Fuchsia#FF00FFrgb(255,0,255) 
Gainsboro#DCDCDCrgb(220,220,220) 
GhostWhite#F8F8FFrgb(248,248,255) 
Gold#FFD700rgb(255,215,0) 
Goldenrod#DAA520rgb(218,165,32) 
Green#008000rgb(0,128,0) 
GreenYellow#ADFF2Frgb(173,255,47) 
Gray#808080rgb(128,128,128) 
Honeydew#F0FFF0rgb(240,255,240) 
HotPink#FF69B4rgb(255,105,180) 
IndianRed#CD5C5Crgb(205,92,92) 
Indigo#4B0082rgb(75,0,130) 
Ivory#FFFFF0rgb(255,255,240) 
Khaki#F0E68Crgb(240,230,140) 
Lavender#E6E6FArgb(230,230,250) 
LavenderBlush#FFF0F5rgb(255,240,245) 
LawnGreen#7CFC00rgb(124,252,0) 
LemonChiffon#FFFACDrgb(255,250,205) 
LightBlue#ADD8E6rgb(173,216,230) 
LightCoral#F08080rgb(240,128,128) 
LightCyan#E0FFFFrgb(224,255,255) 
LightGoldenrodYellow#FAFAD2rgb(250,250,210) 
LightGreen#90EE90rgb(144,238,144) 
LightGray#D3D3D3rgb(211,211,211) 
LightPink#FFB6C1rgb(255,182,193) 
LightSalmon#FFA07Argb(255,160,122) 
LightSeaGreen#20B2AArgb(32,178,170) 
LightSkyBlue#87CEFArgb(135,206,250) 
LightSlateGray#778899rgb(119,136,153) 
LightSteelBlue#B0C4DErgb(176,196,222) 
LightYellow#FFFFE0rgb(255,255,224) 
Lime#00FF00rgb(0,255,0) 
LimeGreen#32CD32rgb(50,205,50) 
Linen#FAF0E6rgb(250,240,230) 
Magenta#FF00FFrgb(255,0,255) 
Maroon#800000rgb(128,0,0) 
MediumAquamarine#66CDAArgb(102,205,170) 
MediumBlue#0000CDrgb(0,0,205) 
MediumOrchid#BA55D3rgb(186,85,211) 
MediumPurple#9370DBrgb(147,112,219) 
MediumSeaGreen#3CB371rgb(60,179,113) 
MediumSlateBlue#7B68EErgb(123,104,238) 
MediumSpringGreen#00FA9Argb(0,250,154) 
MediumTurquoise#48D1CCrgb(72,209,204) 
MediumVioletRed#C71585rgb(199,21,133) 
MidnightBlue#191970rgb(25,25,112) 
MintCream#F5FFFArgb(245,255,250) 
MistyRose#FFE4E1rgb(255,228,225) 
Moccasin#FFE4B5rgb(255,228,181) 
NavajoWhite#FFDEADrgb(255,222,173) 
Navy#000080rgb(0,0,128) 
OldLace#FDF5E6rgb(253,245,230) 
Olive#808000rgb(128,128,0) 
OliveDrab#6B8E23rgb(107,142,35) 
Orange#FFA500rgb(255,165,0) 
OrangeRed#FF4500rgb(255,69,0) 
Orchid#DA70D6rgb(218,112,214) 
PaleGoldenrod#EEE8AArgb(238,232,170) 
PaleGreen#98FB98rgb(152,251,152) 
PaleTurquoise#AFEEEErgb(175,238,238) 
PaleVioletRed#DB7093rgb(219,112,147) 
PapayaWhip#FFEFD5rgb(255,239,213) 
PeachPuff#FFDAB9rgb(255,218,185) 
Peru#CD853Frgb(205,133,63) 
Pink#FFC0CBrgb(255,192,203) 
Plum#DDA0DDrgb(221,160,221) 
PowderBlue#B0E0E6rgb(176,224,230) 
Purple#800080rgb(128,0,128) 
Red#FF0000rgb(255,0,0) 
RosyBrown#BC8F8Frgb(188,143,143) 
RoyalBlue#4169E1rgb(65,105,225) 
SaddleBrown#8B4513rgb(139,69,19) 
Salmon#FA8072rgb(250,128,114) 
SandyBrown#F4A460rgb(244,164,96) 
SeaGreen#2E8B57rgb(46,139,87) 
Seashell#FFF5EErgb(255,245,238) 
Sienna#A0522Drgb(160,82,45) 
Silver#C0C0C0rgb(192,192,192) 
SkyBlue#87CEEBrgb(135,206,235) 
SlateBlue#6A5ACDrgb(106,90,205) 
SlateGrey#708090rgb(112,128,144) 
Snow#FFFAFArgb(255,250,250) 
SpringGreen#00FF7Frgb(0,255,127) 
SteelBlue#4682B4rgb(70,130,180) 
Tan#D2B48Crgb(210,180,140) 
Teal#008080rgb(0,128,128) 
Thistle#D8BFD8rgb(216,191,216) 
Tomato#FF6347rgb(255,99,71) 
Turquoise#40E0D0rgb(64,224,208) 
Violet#EE82EErgb(238,130,238) 
Wheat#F5DEB3rgb(245,222,179) 
White#FFFFFFrgb(255,255,255) 
WhiteSmoke#F5F5F5rgb(245,245,245) 
Yellow#FFFF00rgb(255,255,0) 
YellowGreen#9ACD32rgb(154,205,50) 
 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764