logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]


CAPTION - element definiuje podpis tabeli
COL - element definiuje właściwości pojedynczej kolumny
COLGROUP - element definiuje właściwości grupy kolumn
TABLE - element definiuje tabelę
TBODY - element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania
TD - element definiuje komórki tabeli
TFOOT - element definiuje stopkę tabeli
TH - element definiuje tytuł kolumny
THEAD - element definiuje nagłówek tabeli
TR - element definiuje wiersz tabeli
abbr - atrybut definiuje skrótowy opis zawartości komórki w tabeli
axis - atrybut definiuje nazwę pokrewnej grupy komórek
cellpadding - atrybut definiuje odległość akapitu od krawędzi komórki
cellspacing - atrybut definiuje szerokośc krawędzi komórek
cols - atrybut definiuje liczbę kolumn lub szerokość elementu
colspan - atrybut definiuje ilość połączonych kolumn
frame - atrybut definiuje typ obramowania tabeli
rows - atrybut definiuje liczbę kolumn lub wysokość elementu
rowspan - atrybut definiuje ilość połączonych wierszy
rules - atrybut definiuje typ krawędzi tabeli
summary - atrybut definiuje skrótowy opis tabeli
caption-side - styl definiuje położenie tytułu tabeli
empty-cells - styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste
table-layout - styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764