logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]


!important - styl definiuje ważniejszą deklarację styli
active - styl definiuje właściwości naciskanych odnośników
after - styl definiuje za elementem dowolną zawartość
azimuth - styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w poziomie
background-attachment - styl definiuje przewijanie graficznego tła
background-color - styl definiuje kolor tła
background-image - styl definiuje adres tła graficznego
background-position - styl definiuje położenie tła graficznego
background-repeat - styl definiuje powtórzenie tła graficznego
background - styl definiuje właściwości tła
before - styl definiuje przed elementem dowolną zawartość
border-bottom-color - styl definiuje kolor dolnej ramki
border-bottom-style - styl definiuje wygląd dolnej ramki
border-bottom-width - styl definiuje szerokość dolnej ramki
border-bottom - styl definiuje właściwości dolnej ramki
border-color - styl definiuje kolor ramki
border-left-color - styl definiuje kolor lewej ramki
border-left-style - styl definiuje wygląd lewej ramki
border-left-width - styl definiuje szerokość lewej ramki
border-left - styl definiuje właściwości lewej ramki
border-right-color - styl definiuje kolor prawej ramki
border-right-style - styl definiuje wygląd prawej ramki
border-right-width - styl definiuje szerokość prawej ramki
border-right - styl definiuje właściwości prawej ramki
border-style - styl definiuje styl i wygląd ramki
border-top-color - styl definiuje kolor górnej ramki
border-top-style - styl definiuje wygląd górnej ramki
border-top-width - styl definiuje szerokość górnej ramki
border-top - styl definiuje właściwości górnej ramki
border-width - styl definiuje szerokość ramki
border - styl definiuje właściwości ramki
bottom - styl definiuje odległość od dolnej krawędzi
caption-side - styl definiuje położenie tytułu tabeli
clear - styl definiuje położenie nowego akapitu
clip - styl definiuje widoczną część elementu dla stylu overflow
color - styl definiuje kolor tekstu
content - styl definiuje tworzenie zawartości dokumentu
counter-increment - styl definiuje zmianę wartości licznika
counter-reset - styl definiuje nową wartość licznika
cue-after - styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie
cue-before - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem
cue - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie
cursor - styl definiuje wygląd kursora
direction - styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu
display - styl definiuje sposób wyświetlania elementu
elevation - styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w pionie
empty-cells - styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste
first-child - styl definiuje właściwości pierwszego elementu w hierarchii
first-letter - styl definiuje właściwości pierwszej litery elementu
first-line - styl definiuje właściwości pierwszej linii elementu
float - styl definiuje kierunek oblewania elementu
focus - styl definiuje właściwości elementu aktualnie używanego
font-family - styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionki
font-size-adjust - styl definiuje współczynnik wielkości do wysokości znaku
font-size - styl definiuje wielkość czcionki
font-stretch - styl definiuje rozstrzelenie liter
font-style - styl definiuje styl czcionki
font-variant - styl definiuje wariant czcionki
font-weight - styl definiuje grubość (wagę) czcionki
font - styl definiuje właściwości czcionki
height - styl definiuje wysokość elementu
hover - styl definiuje właściwości "najechanych" odnośników
lang - styl definiuje język narodowy
left - styl definiuje odległość od lewej krawędzi
letter-spacing - styl definiuje odstępy pomiędzy literami
line-height - styl definiuje odstęp pomiędzy liniami
link - styl definiuje właściwości nieodwiedzonych odnośników
list-style-image - styl definiuje graficzny znak wypunktowania listy
list-style-position - styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy
list-style-type - styl definiuje typ listy
list-style - styl definiuje właściwości listy
margin-bottom - styl definiuje wielkość dolnego marginesu
margin-left - styl definiuje wielkość lewego marginesu
margin-right - styl definiuje wielkość prawego marginesu
margin-top - styl definiuje wielkość górnego marginesu
margin - styl definiuje wielkość marginesu
marker-offset - styl definiuje odległość między markerem i elementem
marks - styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku
max-height - styl definiuje maksymalną wysokość elementu
max-width - styl definiuje maksymalną szerokość elementu
min-height - styl definiuje minimalną wysokość elementu
min-width - styl definiuje minimalną szerokość elementu
orphans - styl definiuje minimalną ilość wierszy na końcu strony
outline-color - styl definiuje kolor obramowania
outline-style - styl definiuje styl i wygląd obramowania
outline-width - styl definiuje szerokość obramowania
outline - styl definiuje właściwości obramowania
overflow - styl definiuje przycinanie elementów blokowych
padding-bottom - styl definiuje wielkość dolnego dopełnienia
padding-left - styl definiuje wielkość lewego dopełnienia
padding-right - styl definiuje wielkość prawego dopełnienia
padding-top - styl definiuje wielkość górnego dopełnienia
padding - styl definiuje wielkość dopełnienia
page-break-after - styl definiuje rozpoczęcie strony po tym elemencie
page-break-before - styl definiuje rozpoczęcie strony przed tym elementem
page-break-inside - styl definiuje rozpoczęcie strony w elemencie nadrzędnym
page - styl definiuje typ strony
pause-after - styl definiuje przerwę przed odtworzeniem dźwięku
pause-before - styl definiuje przerwę po odtworzeniu dźwięku
pause - styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku
pitch-range - styl definiuje modulację głosu
pitch - styl definiuje wysokość głosu
play-during - styl definiuje dźwięk w tle
position - styl definiuje sposób określenia współrzędnych elementu
quotes - styl definiuje znak cudzysłowu
richness - styl definiuje głębokość głosu
right - styl definiuje odległość od prawej krawędzi
size - styl definiuje wielkość i orientację strony dokumentu
speak-header - styl definiuje czytanie nagłówków tabel
speak-numeral - styl definiuje czytanie liczb
speak-punctuation - styl definiuje czytanie znaków przestankowych
speak - styl definiuje sposób czytania tekstu
speech-rate - styl definiuje szybkość czytania tekstu
stress - styl definiuje wysokość akcentów w intonacji głosu
table-layout - styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli
text-align - styl definiuje wyrównanie poziome tekstu
text-decoration - styl definiuje wygląd tekstu
text-indent - styl definiuje wcięcie pierwszej linii elementu
text-shadow - styl definiuje cień dla tekstu
text-transform - styl definiuje wielkość liter
top - styl definiuje odległość od górnej krawędzi
unicode-bidi - styl definiuje kierunek tekstu dla elementów zagłębionych
vertical-align - styl definiuje wyrównanie w pionie
visibility - styl definiuje widoczność elementu
visited - styl definiuje właściwości odwiedzonych odnośników
voice-family - styl definiuje rodzinę głosów lub głos konkretnej osoby
volume - styl definiuje natężenie dźwięku
white-space - styl definiuje sposób wyświetlania białych znaków
widows - styl definiuje minimalną ilość wierszy na początku strony
width - styl definiuje definiuje szerokość elementu
word-spacing - styl definiuje odstępy pomiędzy wyrazami
z-index - styl definiuje kolejność ułożenia elementów na stosie

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764