logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]


BUTTON - element definiuje przyciski w formularzach
FIELDSET - element definiuje i grupuje elementy formularza
FORM - element definiuje formularz na stronie
INPUT - element definiuje różne pola w formularzach
ISINDEX - element definiuje pole tekstowe w formularzach
LABEL - element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę
LEGEND - element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET
OPTGROUP - element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru
OPTION - element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT
SELECT - element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach
TEXTAREA - element definiuje duże pola tekstowe w formularzach
accesskey - atrybut definiuje klawisz skrótu
action - atrybut definiuje adres strony przetwarzającej dane z formularza
checked - atrybut definiuje element formularza jako wybrany
disabled - atrybut definiuje brak możliwości korzystania z elementu
enctype - atrybut definiuje sposób kodowania danych
label - atrybut definiuje etykietę grupy
method - atrybut definiuje sposób przekazywania parametrów
multiple - atrybut definiuje wybór wielu elementów
name - atrybut definiuje nazwę elementu
prompt - atrybut definiuje tekst opisujący pole formularza
selected - atrybut definiuje element rozwijanego pola wyboru jako wybrany
size - atrybut definiuje wielkość elementu
tabindex - atrybut definiuje kolejność tabulacji
type - atrybut definiuje typ elementu
value - atrybut definiuje wartość atrybutu

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764