logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]


!DOCTYPE - element definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
A - element definiuje odnośnik
ABBR - element definiuje skrót
ACRONYM - element definiuje akronim
ADDRESS - element definiuje informacje o autorze strony WWW
APPLET - element definiuje applet (program) napisany w języku Java
AREA - element definiuje obszar mapy graficznej
B - element definiuje tekst pogrubiony
BASE - element definiuje adres bazowy dla strony WWW
BASEFONT - element definiuje domyślne właściwości czcionki
BDO - element definiuje kierunek wyświetlania tekstu
BIG - element definiuje tekst powiększony
BLOCKQUOTE - element definiuje wydzielony blok tekstu
BODY - element definiuje "ciało" strony WWW czyli jej zawartość
BR - element definiuje przełamamnie akapitu
BUTTON - element definiuje przyciski w formularzach
CAPTION - element definiuje podpis tabeli
CENTER - element definiuje położenie centralne
CITE - element definiuje cytat
CODE - element definiuje fragment programu komputerowego
COL - element definiuje właściwości pojedynczej kolumny
COLGROUP - element definiuje właściwości grupy kolumn
DD - element definiuje wyjaśnienie hasła dla listy definicji
DEL - element definiuje tekst usunięty
DFN - element definiuje tekst jako definicję
DIR - element definiuje listę zawierającą elementy w wielu kolumnach
DIV - element definiuje i grupuje elementy oraz ich atrybuty
DL - element definiuje listę definicji
DT - element definiuje hasło dla listy definicji
EM - element definiuje tekst charakterystyczny
FIELDSET - element definiuje i grupuje elementy formularza
FONT - element definiuje właściwości czcionki
FORM - element definiuje formularz na stronie
FRAME - element definiuje źródło i właściwości ramek
FRAMESET - element definiuje zbiór ramek
H1 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (największy)
H2 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
H3 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
H4 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
H5 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
H6 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (najmniejszy)
HEAD - element definiuje nagłówek i elementy opisujące dokument HTML
HR - element definiuje linię poziomą
HTML - element definiuje początek dokumentu HTML
I - element definiuje tekst pochyły
IFRAME - element definiuje ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu
IMG - element definiuje grafikę
INPUT - element definiuje różne pola w formularzach
INS - element definiuje wstawkę redakcyjną
ISINDEX - element definiuje pole tekstowe w formularzach
KBD - element definiuje tekst wprowadzany z klawiatury
LABEL - element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę
LEGEND - element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET
LI - element definiuje nowy element listy
LINK - element definiuje relacje pomiędzy odnośnikami
MAP - element definiuje mapę graficzną
MENU - element definiuje listę zawierającą elementy w jednej kolumnie
META - element definiuje właściwości dokumentu HTML
NOFRAMES - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek
NOSCRIPT - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów
OBJECT - element definiuje obiekt multimedialny
OL - element definiuje listę numerowaną
OPTGROUP - element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru
OPTION - element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT
P - element definiuje akapit
PARAM - element definiuje parametry obiektu
PRE - element definiuje tekst, w którym zachowane są białe znaki
Q - element definiuje cytat zagnieżdżony
S - element definiuje tekst przekreślony
SAMP - element definiuje fragment kodu, próbkę
SCRIPT - element definiuje skrypt
SELECT - element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach
SMALL - element definiuje tekst pomniejszony
SPAN - element definiuje i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty
STRIKE - element definiuje tekst przekreślony
STRONG - element definiuje tekst mocno wytłuszczony
STYLE - element definiuje style przypisane do elementów strony WWW
SUB - element definiuje indeks dolny
SUP - element definiuje indeks górny
TABLE - element definiuje tabelę
TBODY - element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania
TD - element definiuje komórki tabeli
TEXTAREA - element definiuje duże pola tekstowe w formularzach
TFOOT - element definiuje stopkę tabeli
TH - element definiuje tytuł kolumny
THEAD - element definiuje nagłówek tabeli
TITLE - element definiuje tytuł strony
TR - element definiuje wiersz tabeli
TT - element definiuje tekst o stałej szerokości liter
U - element definiuje tekst podkreślony
UL - element definiuje listę zwykłą
VAR - element definiuje nazwę zmiennej

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764