logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]


CAPTION - element definiuje podpis tabeli
CENTER - element definiuje położenie centralne
CITE - element definiuje cytat
CODE - element definiuje fragment programu komputerowego
COL - element definiuje właściwości pojedynczej kolumny
COLGROUP - element definiuje właściwości grupy kolumn
cellpadding - atrybut definiuje odległość akapitu od krawędzi komórki
cellspacing - atrybut definiuje szerokośc krawędzi komórek
char - atrybut definiuje znak, względem którego nastąpi wyrównanie
charoff - atrybut definiuje pozycję znaku wyrównania
charset - atrybut definiuje język w jakim zakodowano dokument
checked - atrybut definiuje element formularza jako wybrany
cite - atrybut definiuje adres źródła informacji
class - atrybut definiuje klasę CSS dla elementu
classid - atrybut definiuje informacje o klasie obiektu
clear - atrybut definiuje położenie nowej linii za grafiką
code - atrybut definiuje nazwę appletu w Javie dla elementu APPLET
codebase - atrybut definiuje adres bazowy dla atrybutu code
codetype - atrybut definiuje typ obiektu
color - atrybut definiuje kolor czcionki
cols - atrybut definiuje liczbę kolumn lub szerokość elementu
colspan - atrybut definiuje ilość połączonych kolumn
compact - atrybut definiuje listę bardziej zwartą
content - atrybut definiuje wartość atrybutu "name"
coords - atrybut definiuje współrzędne regionu w mapie odsyłaczy
caption-side - styl definiuje położenie tytułu tabeli
clear - styl definiuje położenie nowego akapitu
clip - styl definiuje widoczną część elementu dla stylu overflow
color - styl definiuje kolor tekstu
content - styl definiuje tworzenie zawartości dokumentu
counter-increment - styl definiuje zmianę wartości licznika
counter-reset - styl definiuje nową wartość licznika
cue-after - styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie
cue-before - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem
cue - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie
cursor - styl definiuje wygląd kursora

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764